خشت و خورشید

رزرو اقامتگاه ها و هتل های استان س و ب

دهکده گردشگری بام زاهدان دهکده گردشگری بام زاهدان شناسه : 5336 رزرو آنی
زاهدان ، سیستان و بلوچستان نفر ظرفیت
شروع قیمت :  3,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی گل افشان کنارک اقامتگاه بوم گردی گل افشان کنارک شناسه : 5141 رزرو آنی
کنارک 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,100,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی راستین چابهار اقامتگاه بوم گردی راستین چابهار شناسه : 1227
چابهار 2 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی تیاب مکران اقامتگاه بوم گردی تیاب مکران شناسه : 1224 رزرو آنی
کنارک 6 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی آژ اقامتگاه بوم گردی آژ شناسه : 1222 رزرو آنی
چابهار 4 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  850,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی دزک سراوان اقامتگاه بوم گردی دزک سراوان شناسه : 1218 رزرو آنی
سراوان 22 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  900,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش شناسه : 1212
زابل 3 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  200,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کیانسه اقامتگاه بوم گردی کیانسه شناسه : 400 رزرو آنی
زابل 6 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  765,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی گدام ایرانشهر اقامتگاه بوم گردی گدام ایرانشهر شناسه : 280
6 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,100,000 تومان / هر شب
ورود یا ثبت نام برای ورود شماره همراه خود را وارد کنید